Menu:

 

Предлог документације о стручном усавршавању

Лични план професионалног развоја

Евиденција о стручном усавршавању

Листа за самопроцену компетенција за професију наставника

Евиденција учествовања у активностима које предузима установа у овиру својих развојних активности

Преглед стручног усвршавања током другог петогодишњег периoда